CALACATA WHITE

CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE CALACATA WHITE

KHÍCH THƯỚC  : 600X1200 - 750X1500 - 900X1800 - 800X2400 - 800X2600

CHẤT LIỆU         : GRANITE ĐỒNG CHẤT

BỀ MẶT               :  MEN BÓNG

 

Liên hệ tư vấn thiết kế